لیست پزشکان فعال در کلینیک ملل

دکتر حسین اسماعیل طلایی

دکتر حسین اسماعیل طلایی

دکتر حسین اسماعیل طلائی

  • متخصص گوش، حلق، بینی و پلاستیک صورت
  • فلوشیپ اتولوژی – نورواتولوژی
  • شماره نظام پزشکی: ۴۰۵۸۳
  • سابقه فعالیت: بیشتر از ۳۰ سال
  • سابقه جراحی: ۳۰ سال
  • تعداد جراحی: بیشتر از ۷۰۰۰ جراحی موفق