ارتباط با کلینیک ملل

جهت دریافت هر گونه نوبت مشاوره و ویزیت می توانید از طریق موارد زیر با ما در ارتباط باشید. برای آگاهی بیشتر بر روی درباره ما کلیک کنید.

فرم درخواست نوبت

آدرس کلینیک ملل روی مپ